Branża

W Polsce występuje ciągły wzrost liczby przedsiębiorstw transportowych. Prowadzi to do konieczności ciągłego rozwoju przedsiębiorstw już istniejących oraz stosowania innowacyjnych technik utrzymania się na rynku w warunkach bardzo wysokiej konkurencji. Sposobem na działalność na tak wymagającym rynku jest wyspecjalizowanie się w transporcie towarów w relacji eksportu i importu z Rumunią.

Na rozwój firmy oraz jego kierunki wpływ ma rynek pracy oraz specyfika wykonywanego zawodu, techniczny środków transportu, kwalifikacje pracowników. Wszystko to musi być poddane dobrej, wydajnej, efektywnej organizacji pracy, która nie gubi tak istotnego w funkcjonowaniu firmy czynnika ludzkiego. Powołując się na wpis do ewidencji działalności gospodarczej, firma ATRANS, rozpoczęła działalność 28 września 2003r.

Początkowo przedsiębiorstwo świadczyło usługi na terenie kraju, chęć rozwoju spowodowała poszerzenie działalności o transport międzynarodowy. Powodem ukierunkowania wyjazdów tylko do Rumunii była chęć ułatwienia kierowcy jak i spedytorowi znajomości przepisów, reguł oraz specyficznych zjawisk zachodzących w Rumunii. Na dzień dzisiejszy większość kierowców porozumiewa się w stopniu komunikatywnym w języku Rumuńskim co bardzo usprawnia proces załadunku/przeładunku/rozładunku towaru.